הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - מידת הכעס

הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת וסתיו קוזניץ בדיונים על סוגיות מרכזיות ביהדות. בפרק זה: מידת הכעס.