הרב אפרים פרידמן

הרב אפרים פרידמן: קוצק - מלחמה על האמת

הרב אפרים פרידמן

"אש בוערת בקוצק": הרב אפרים פרידמן על שיטתה הייחודית של חסידות קוצק.