הרב אברהם משה כהן: מדוע האדם זקוק לרב? חלק א'

"עשה לך רב", אומרת המשנה במסכת אבות. הרב אברהם משה כהן מסביר מה עומד מאחורי הציווי. חלק א'