הרב מאיר גור

הקאוצ’ר מאיר גור: אשת חיל - סגולת נשים

הרב מאיר גור

"אשת חיל מי ימצא": הקאוצ'ר מאיר גור על בביאור שירו של שלמה המלך ע"ה.