הרב איתן כהנא

הרב איתן כהנא - שמיטה: הסרת מסך הטבע מן העולם

הרב איתן כהנא

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ": הרב איתן כהנא על סגולתה המופלאה של מצוות השמיטה.