הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר - שמיטה חלק ב'

הרב יצחק גלר

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ": הרב יצחק גלר על שורשי מצוות שנת השמיטה. חלק ב'