x
הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר: יש עתיד

הרב יצחק גלר

בשביל שיצאו מורי הוראה צריך שיהיו לומדים רבים: הרב יצחק גלר משיב לטענות המסיתים נגד בחורי הישיבות.