הרב אופיר מלכה

רמיזה לגוי כשיש קצר חשמלי

הרב אופיר מלכה

מהו "סיפור דברים", וכיצד מותר לומר או לרמוז לגוי לעבור את מלאכת שבת? ומהו "פסיק רישא בגוי"? תשובות בהרצאה.