הרב אופיר מלכה

גוי המדליק חשמל בשבת כשנרות השבת דלוקים

הרב אופיר מלכה

האם כאשר יש הפסקת חשמל בשבת מותר לומר לגוי להרים את החשמל? ומהו גדר "חידוש הנאה"? בהרצאה שלפניכם.