הרב אופיר מלכה

פתיחת גגון של עגלה בשבת

הרב אופיר מלכה

האם מותר לפתוח גגון של עגלה בשבת, או שיש בזה איסור מלאכת 'בונה'? הרב אופיר מלכה משיב.