הרב יצחק גלר

האם ספרו של האבן עזרא יצא לאור?

הרב יצחק גלר

הרעב היה חמור מאוד בביתו של רבי אברהם אבן עזרא. אז איך ציפיתם שהוא יוציא גם ספר משלו?