הרב אופיר מלכה

הלכות שבת: רמיזה לגוי כשיש קצר חשמלי

הרב אופיר מלכה

תוכי שברח, האם מותר לרמוז לגוי שיתפסנו? האם מותר לרמוז לגוי שידליק אור או מזגן? גוי שצילם ברית בשבת, האם מותר ליהנות מהתמונות אחר השבת? הרב אופיר מלכה משיב.