הרב יצחק גלר

מקור הסיפורים

הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר מגלה לנו מאיפה הוא מביא כל הסיפורים שהוא מספר.