אהבה - הכח המניע את העולם ועומד בבסיס כל הוייה. מהי אהבה ומהי אהבת ה'? מה נדרש מהאדם האוהב, כיצד ניתן לצוות על אהבת הבורא, ומה היא הדרך להגיע אליה.