x
הרב אורי זוהר

עמנואל את זוהר - תוכנית 23: נשמה חיה יחידה, פרק א'

הרב אורי זוהר

לומדים קבלה עם הרב אורי זוהר והרב יצחק עמנואל. מהי תורת הסוד? איך מתחילים ללמוד קבלה? איך מתפתחים רוחנית עם הקבלה? בפרק זה: נשמה חיה יחידה.