x
הרב מנשה בן פורת

מה זה יהודי?

הרב מנשה בן פורת

שאלה זו מטרידה במאוד מליוני יהודים ברחבי העולם. אנו שונים כ"כ במראה החיצוני, במנטליות , בשפה, ובמקומות המגורים. אז מה באמת מחבר בין היהודים שברחבי הגלובוס? על שאלה זו בהרצאתו של הרב מנשה בן פורת.