הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת מסעי

הרב בועז שלום

מהי חנופה? לפרגן זו חנופה? מדוע אינו רואה פני שכינה? ומה גרם לרב מבריסק בעל בית הלוי לאבד את רבנות עירו? ומה גרם לרבי רפאל מהמבורג לזכות ברבנות בעירו?