הרב משה איזק

מתקדמים בנסיגה

הרב משה איזק

אנחנו היום יותר אינטליגנטים ומפותחים מצורות קודמות, אז כיצד ניתן להבין את האמרה: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים", חמורים או אינטליגנטים?