הרב הרצל חודר

פלאי בראשית - חלק י"ז - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הדרך לכל אדם ובמיוחד לבעל תשובה איך ינהג לכפר על העבר ועוד לקבל שכר כל זה ועוד במילה בראשית.