הרב דוד יוסף

דיני בישול בשבת

הרב דוד יוסף

שיעור הגאון הרב דוד יוסף שליט"א, ראש ביהמ"ד "יחוה דעת" בדיני בישול בשבת.