הרב אופיר מלכה

הלכות שבת – פתיחת גגון של עגלה - הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה מסביר מפרש ונותן טעם בהלכות שבת והפעם: פתיחת גגון של עגלה.