x
ערוץ הידברות

מדוע אנשים צוחקים על אתאיסטים - חלק 2

ערוץ הידברות

בחלק זה ימצאו הצופים התייחסות לממצאי המאובנים השונים ולשיטות התיארוך הרדיו-אקטיביות השונות, וביאורם לפי מודל הבריאה, המלמד כי בעבר היה מבול כלל עולמי שגרם להיווצרות המאובנים והשכבות הגיאולוגיות השונות. סרטונים אלו נערכו ע"י אחד הגולשים ומוצגים כאן לתועלת שאר הגולשים.