x
ערוץ הידברות

מדוע אנשים צוחקים על אתאיסטים - חלק 4

ערוץ הידברות

בחלק זה ימצאו הצופים התייחסות למידע מדעי שנמסר לנו בדברי חז"ל, ידע שהיה כנגד הדעה שהיתה מקובלת בזמנם, ונתגלה רק בעידן המודרני. סרטונים אלו נערכו ע"י אחד הגולשים ומוצגים כאן לתועלת שאר הגולשים.