x
ערוץ הידברות

אלוף השגיאות 2 - תגובה לסרטון האתאיסט

ערוץ הידברות

בחלק זה ימצאו הצופים התייחסות נוספת לכך שגם חוקרי האבולוציה יודעים מכך שאין ממצאי המאובנים תומכים בתיאורית האבולוציה, ולכך שידיעה זאת קיימת מאז שצרלס דרווין כתב את ספרו "מוצא המינים", ולמעשה, לא השתנתה אפוא עד ימינו.