ערוץ הידברות

Speak nicely to me - part 3

ערוץ הידברות

The third part of her lecture Rebbetzin Lori from Aish HaTorah of the importance of a good word.