הרב מרדכי שריקי

מושגים בקבלה - מבוא לחכמת הקבלה

הרב מרדכי שריקי

בפרק זה יתבאר מהי חכמת הקבלה: סוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה.