הרב שלמה שבקס

מסכת ראש השנה, דף ה עמוד ב

הרב שלמה שבקס

שיעורים בתלמוד לפי סדר הדף שנמסרו בשפה ברורה ורהוטה ע"י הרב שלמה שבקס שיעור 7 דף ה עמוד ב להזמנת דיסקים על כל הש"ס גבריאל 052-2886672