הרב שי עמר

הלכות והלכות חג השבועות

הרב שי עמר

דיני ומנהגי שבועות בהלכה ובאגדה