הרב שי עמר

דיני נטילת ידיים לסעודה - חלק א

הרב שי עמר

מהם הטעמים לתקנת נטילת ידים לסעודה? מה דין האוכל פחות מכזית ופחות מכביצה? ומה הקשר בין נט"י לסעודה להלכות פסח?