הרב שאול לב

אסטרולוגיה ומזל

הרב שאול לב

הרב שאול לב בהרצאה על אסטרולוגיה ומזל.