הרב עמנואל מזרחי

מצוות השקאת הסוטה

הרב עמנואל מזרחי

כאשר הבעל חשד באישתו בזמן בית המקדש ניתנה הרשות לבודקה ע"י מעשה מסעיר ומסר עצום לכן בית יהודה טמון בו, סגולה נפלאה לבית.