הרב עמנואל מזרחי

אירוע מסעיר באיי הודו

הרב עמנואל מזרחי

מעשה נפלא הממחיש את תכלית האדם בעולמנו הנפלא שסיפר רבינו בחיי בעל "חובות הלבבות" לפני כ 1000 שנה.