x
הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - סגולת פיטום הקטורת

הרב עמנואל מזרחי

בפינה זו מגיש הרב עמנואל מזרחי סגולות אמיתיות ומקובלות ביהדות. וכעת: סגולת פיטום הקטורת