הרב עמנואל מזרחי

ארבעה נכנסו לפרדס

הרב עמנואל מזרחי

ארוע מסעיר שארע בזמנו של רבי עקיבא עם חז"ל הקדושים שנכנסו למקומות גבוהים.