הרב עידו וובר

חכמת אנשי ירושלים

הרב עידו וובר

לרגל יום ירושלים - הרב עידו וובר בסיפורים מרתקים על חכמת ילדי ירושלים . באמצעות סיפורים אלו נבין טוב יותר מהי חשיבותה וקדושתה של ירושלים ומדוע אנו מחויבים לה והיא מחויבת לנו. וכיצד יכולים אנו לקרב את הגאולה ואת בנין ירושלים השלמה