הרב עופר שרביט

הספד למרן הרב עובדיה יוסף

הרב עופר שרביט

לרגל יום השלושים לפטירתו של מרן זצוק"ל הרב עופר שרביט בדברי הספד והתעוררות