הרב נחמיה רוטנברג

מדוע מתחפשים בפורים?

הרב נחמיה רוטנברג

הרב רוטנברג בקטע קצר לקראת פורים על טעם התחפושות.