הרב משה רוזנטל

חסרונות הכעס

הרב משה רוזנטל

מה גרם למשה רבינו הכעס שכעס על בני ישראל? למה נסתלקה שכינה מאלישע הנביא? קטע קצר וחשוב מאוד על מידת הכעס