הרב מרדכי מלכה

מעט מגדלותו של מרן

הרב מרדכי מלכה

מה הפסדנו מפטירתו של מרן?