x
הרב מנחם מקובר

מהותו הפנימית של שעיר המשתלח

הרב מנחם מקובר

אחד המופלאים בקורבנות השנה הינו השעיר המשתלח, המושלך כחלק מעבודת יום הכיפורים אל העזאזל בנשאו על גבו את חטאי בני ישראל. מהי מהותו של קרבן זה, הבאה לידי ביטוי גם כיום בוידוי שהינו מרכז התפילה ביום הכיפורים. מהי סגולתו שמתוכו הוא מהווה כפרה על חטאי ישראל?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)