הרב מנחם וייס על מידת הכעס, ההתמודדות עמה, והשפעתה על חיי המשפחה.