x
הרב ישראל לוברבויים

הרב ישראל לוברבויים - גלגולי נשמות

הרב ישראל לוברבויים

מבט חדש על גילגולי נשמות. גלגולי הנשמות הם חלק מתפיסת העולם הרציונאלית של היהדות ששורשיה בתכלית הבריאה תפקידו ויעודו של האדם.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)