הרב ירון מרדכי

הלכות מצוות ציצית

הרב ירון מרדכי

טעמי המצווה, הבאת המקורות והלכות שכיחות ואקטואליות.