הרב ירון מרדכי

הלכות מזוזה

הרב ירון מרדכי

טעמי המצווה, הבאת המקורות והלכות שכיחות ואקטואליות - הלכות מזוזה