הרב יצחק פנגר

הפתרון - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

כולנו - באופן כללי ופרטי, נתקלים במאבקים תמידיים, פנימיים וחיצוניים, רוחניים וגשמיים. מהו הפתרון למאבקים קשים אלו? הרב פנגר מתמקד בהתמודדות האדם בתחומי החיים השונים.