הרב יצחק פנגר

הכעס - וכיצד מתגברים עליו - הרב פנגר

הרב יצחק פנגר

האם הכעס מזיק לנו? האם אנחנו מרוויחים אתו מפסידים מהכעס? כיצד ניתן לחנך את ילדינו אם לא נכעס מידי פעם על מעשים לא טובים? כיצד נמנע מן הכעס? הרב יצחק פנגבר בהרצאה מיוחדת על הכעס וכיצד מתגברים עליו