x
הרב יצחק פנגר

מבוא לדתות - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

יצחק פנגר, מומחה למזרח הרחוק ונצרות, במסע מרתק לנבכי ארבע הדתות הגדולות בעולם. מה מייחד כל דת ומה מחבר אותן יחד, גילויים חדשים ונתונים מפתיעים שלא תשמעו במקום אחר.