x
הרב יצחק פנגר

מזל דגים - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

מהם תכונותיהם של בני מזל דגים? מה כוחו של החודש? על איזה נקודות צריכים בני מזל דגים לשים דגש בכדי שיוכלו לנצל את מזלם לטובה? כל זאת ועוד בתוכניתו של הרב יצחק פגגר