x
הרב יצחק פנגר

אסטרולוגיה קבלית - חלק א` - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

מהו מזל, האם ניתן לשנות אותו, והאם מותר לשלב את עולם האסטרולוגיה ביהדות? הרב יצחק פנגר בסדרת הרצאות בת שני חלקים, בה מוענקות הגדרות למושגים אלו.