x
הרב יצחק בצרי

בית הכנסת הספרדי האר"י הקדוש - הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי

הפקה מיוחדת של ערוץ הידברות יחד עם הרב יצחק בצרי. במהלך כל פרק יוצא הרב יצחק בצרי לקברי אבותינו ומגלה טפח ממעשיהם ותולדותם, בפרק זה יעסוק הרב בבית הכנסת הספרדי האר"י הקדוש.